Innehållspresentatör

null Temporärt säljförbud av cigaretter som ändrar smak till tre tobaksbolag

Temporärt säljförbud av cigaretter som ändrar smak till tre tobaksbolag

15.9.2016 16:10 / Nyhet

Valvira har meddelat tre tobaksbolag (Philip Morris Finland Oy, British American Tobacco Finland Oy och Imperial Tobacco Finland Oy) ett temporärt förbud att sälja cigaretter som ändrar smak, eller s.k. kapselcigaretter (klickcigaretter). Orsaken till förbudet är, att nämnda bolag har fortsatt att sälja lagstridiga kapselcigaretter till partiaffärer och till detaljhandeln ännu efter att den nya tobakslagen trädde i kraft. Den nya tobakslagen, som trädde i kraft den 15 augusti 2016 förbjuder detaljhandel med cigaretter som ändrar smak.

Valvira fortsätter att behandla ärendet och informerar om eventuella myndighetsåtgärder i ett senare skede. Läs mer om ändringarna som orsakats av den nya tobakslagen på Valviras webbsidor om Tobak.

Mer information

Jonna Aaltonen, jurist
tfn 0295 209 620

fornamn.efternamn(at)valvira.fi