Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Ta ställning till expertorgan för medicintekniska produkter

Ta ställning till expertorgan för medicintekniska produkter

17.8.2018 13:01 / Nyhet

Förordningarna om medicintekniska produkter och produkter för in vitro-diagnostik (IVD) (EU 2017/745 och EU 2017/746) för med sig nya expertorgan på EU-nivå för övervakning och styrning av medicintekniska produkter: expertpaneler för produkter med hög riskklass och vissa specialområden, referenslaboratorier för IVD-produkter och expertlaboratorier för andra medicintekniska produkter.

När de nya expertorgan nu inrättas vill man i så stor utsträckning som möjligt höra branschaktörernas åsikter om hur en fungerande struktur och sammansättning för dessa organ kunde se ut. Valvira uppmanar alla aktörer som har att göra med medicintekniska produkter att bekanta sig med de nya förordningarna och ge sina synpunkter på de nya expertorganens verksamhet.

För att kartlägga åsikterna har man utarbetat enkäter på engelska som alla intresserade har möjlighet att svara på till och med 24.8.2018.

Svaren samlas in och analyseras av JRC - EU:n Joint Research Center. Resultaten behandlas av de europeiska myndigheterna för medicintekniska produkter.


Du kommer åt att svara på enkäterna via följande länkar.

EXPERT PANELS:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/panels_survey

EU REFERENCE LABORATORIES:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eurl_survey_sth

EXPERT LABORATORIES:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/explab_survey_sth

Mer information:

Nelli Karhu, överinspektör
Tfn 0295 209 385
förnamn.efternamn@valvira.fi

Mer information om förordningarna om medicintekniska produkter (valvira.fi) (på finska)