Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Svara på enkäten och bidra till att utveckla Valvira.fi

Svara på enkäten och bidra till att utveckla Valvira.fi

12.10.2021 10:40 / Nyhet

Vi vill utveckla webbtjänsten Valvira.fi så att den bättre än tidigare tillgodoser användarnas behov. Genom att svara på vår enkät hjälper du oss att utveckla vår webbtjänst.

Enkäten handlar till exempel om hur enkelt det är att hitta och förstå vårt webbinnehåll. Det tar endast 5–10 min att svara. Du kan svara på enkäten 12.10.-8.11.2021.

Svara på vår enkät här.

Mer information:

Marjut Gerkman, kommunikationschef, 0295 209 388