Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Suomi.fi-identifiering tas i bruk 7.1 i Valveri.fi-tjänsten – en del företag behöver Katso-roll fram till sommaren 2020

Suomi.fi-identifiering tas i bruk 7.1 i Valveri.fi-tjänsten – en del företag behöver Katso-roll fram till sommaren 2020

2.1.2020 11:10 / Nyhet

Inloggning med Suomi.fi-identifiering tas i bruk från och med den 7 januari 2020 i Valviras och regionförvaltningsverkens tjänst för verksamhetsberättelser Valveri.fi. Ändringen gäller privata producenter av social- och hälsotjänster som använder Valveri.fi för att lämna in sina verksamhetsberättelser.

Från och med 7.1.2020 kan företagskunder identifiera sig med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort i Valveri.fi-tjänsten för verksamhetsberättelser.

En del företag ska administrera både Suomi.fi-fullmakter och Katso-roll

Privata företag inom social- och hälsovården, vilkas företrädare inte har införts i handelsregistret ska administrera både Suomi.fi-fullmakter och Katso-roll fram till sommaren 2020.

Företag, vilkas företrädare har införts i handelsregistret använder Suomi.fi-identifiering och Suomi.fi-fullmakter. Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan en företagskund bevilja en annan person eller ett företag fullmakt, dvs. rätt att sköta ärenden för sin egen eller företagets räkning. I tjänsten kan man också begära rätt att sköta ärenden för ett företag. Fullmaktskodens namn för företagskunder är Social- och hälsovårdens tillstånds- och anmälningsärenden. Denna fullmaktskod kan från och med sommaren 2020 också användas för elektroniska ärendehantering hos Valvira. Katso-tjänstens fullmakter överförs inte, utan fullmakterna ska ges på nytt i Suomi.fi-tjänsten.

Företag, vilkas företrädare inte har införts i handelsregistret ska i fortsättningen logga in med Suomi.fi-identifiering, men de ska ha kvar sin Katso-roll, dvs. ”fullmakterna” kvarstår i Katso-tjänsten. Katso-rollen ’Valveri-användare’ har integrerats till att motsvara Suomi.fi-fullmakten ’Social- och hälsovårdens tillstånds- och anmälningsärenden’. Katso-rollen ska administreras fram till sommaren 2020.

I tabellen ser du exempel på vilka fullmakter du behöver för att uträtta ärenden för någon annan i olika webbtjänster.

Kundgrupp Valveri.fi Valviras elektroniska ärendehantering
Personkund - -
Yrkesutövare Suomi.fi -
Aktiebolag Suomi.fi Katso
Andelslag Suomi.fi Katso
Kommanditbolag Suomi.fi Katso
Stiftelse, förening Katso Katso
Utländs aktör Katso Katso
Offentlig organisation Katso Katso

 

Ibruktagandet av Suomi.fi-fullmakter i Valveri.fi-tjänsten orsakar inga ändringar för privata näringsidkare (självständiga yrkesutövare).

Suomi.fi-fullmakter tas i bruk i större omfattning i Valviras elektroniska ärendehantering (tillstånds- och anmälningsärenden) under år 2020. Närmare information kommer att ges separat.

Mer information:
Pauliina Tuomainen, systemspecialist, tfn 050 437 0029 (fr.o.m. 7.1.)
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Anvisningar om att ge eller utnyttja nya Suomi.fi-fullmakter finns på Befolkningsregistercentralens webbsidor:

Anvisningar för den som uträttar ärenden för någon annan

Uträtta ärenden för någon annan

Uträtta ärenden för ett företag

Ge ärendefullmakt som person

Begär ärendefullmakt som person

Ge fullmakt som företag

Begär fullmakt som företag

Exempel på företagsfullmakter

Vanliga frågor om fullmakter

Tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter

Ordlista om fullmakter