Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Styrningsmöten under temat funktionshindertjänster för barn och unga startar i oktober

Styrningsmöten under temat funktionshindertjänster för barn och unga startar i oktober

6.9.2019 10:00 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken arrangerar hösten 2019 regionala styrningsmöten som fokuserar på självbestämmanderätten för barn och unga med utvecklingsstörning.

Mötena är avsedda för chefer och anställda hos offentliga och privata aktörer som producerar och tillhandahåller tjänster för barn och unga med funktionshinder. Även andra intresserade kan delta. Syftet med mötena är att säkerställa servicekvaliteten och att åstadkomma bättre rådgivning, styrning, jämlikt beslutsfattande, möjligheter att bli hörd samt delaktighet.

Tillsynen över tjänster för barn och unga med utvecklingsstörning är ett av insatsområdena i Valviras och regionförvaltningsverkens systematiska tillsyn över social- och hälsovården år 2019.

Höstens regionala möten
(uppgifter om program och anmälning uppdateras när de fastställts)

23.10.2019 BJÖRNEBORG, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
program (på finska) | anmälan

5.11.2019 ULEÅBORG, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Lääninhallitus-talo
program | anmälan

8.11.2019 ROVANIEMI, Regionförvaltningsverket i Lappland, salen
program | anmälan

Läs mer:

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019

Du kan följa verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo2019

Mer information:

På Valvira

Sari Vuorilampi, överinspektör, tfn 0295 209 316

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

På regionförvaltningsverken

Terhi Tanner, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland,
tfn 0295 018 118

Hanna Kivelä, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
tfn 0295 017 511

Marjut Eskelinen, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Lappland
tfn 0295 017 378

fornamn.efternamn(at)avi.fi