Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Styrningsmöten för äldreomsorgen startar i september

Styrningsmöten för äldreomsorgen startar i september

5.8.2019 09:00 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken arrangerar under hösten 2019 regionala möten i syfte att styra äldreomsorgen. 

Mötena är avsedda för chefer hos offentliga och privata aktörer som producerar och tillhandahåller tjänster inom äldreomsorgen, och syftet är att säkerställa servicekvaliteten och att stärka tillgodoseendet av de äldre klienternas rättigheter samt klient- och patientsäkerheten. 

Höstens regionala möten 
(programmen uppdateras när de fastställts, på en del orter ordnas mötet via fjärrkontakt)

17.9.2019        TAMMERFORS, fjärrkontakt: JYVÄSKYLÄ och VASA, RFV i Västra och Inre Finland
program (på finska) | anmälan Jyväskylä | Vasa | Tammerfors

2.10.2019        INARI, RFV i Lappland
                          program (på finska) | anmälan 

9.10.2019        KEMI, RFV i Lappland
                          program (på finska) | anmälan 

23.10.2019      HELSINGFORS, RFV i Södra Finland
                          program (på finska) | anmälan

6.11.2019        KAJANA, fjärrkontakt: ULEÅBORG, KUUSAMO OCH YLIVIESKA, RFV i Norra Finland                        

(på finska) program | anmälan: Kajana | Uleoåborg | Kuusamo | Ylivieska

20.11.2019      ÅBO, RFV i Sydvästra Finland

(på finska) Mötet riktar sig endast till kommunernas och samkommunernas ansvariga för äldreomsorgen och till förtroendevalda. Inbjudan och anmälningsanvisningar skickas till dem separat.
                    

Tillsynen över tjänster för äldre som ges i hemmet är ett av insatsområdena i Valviras och regionförvaltningsverkens systematiska tillsyn över hälso- och sjukvården.

Läs mer:

Tjänster för äldre som ges i hemmet i 2019 års tillsynsprogram (Valvira.fi)
Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019
Du kan följa verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo2019

Närmare information:

På Valvira

Reija Kauppi, jurist, tfn 0295 209 429
Elina Uusitalo, överinspektör, tfn 0295 209 334 (fr.o.m. 26.8)
Mervi Tiri, överinspektör, tfn 0295 209 341
Marja-Leena Lantto, överinspektör, tfn 0295 209 283 (fr.o.m. 12.8)
Mari Saramaa, överinspektör, tfn 0295 209 342 (fr.o.m. 12.8)
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

På regionförvaltningsverken

Maria Borg, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 277, RFV i Södra Finland (fr.o.m. 12.8)
Pia Sorsa, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 853, RFV i Östra Finland (fr.o.m. 12.8)
Lahja Harju, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 386, RFV i Lappland
Marjo Henrichson, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 164, RFV i Sydvästra Finland
Nina Siro-Södergård, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 114, RFV i Sydvästra Finland (fr.o.m. 12.8)
Jaana Aarnio, överinspektör, tfn 0295 018 576, RFV i Västra och Inre Finland
Rita Oinas, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 576, RFV i Norra Finland
fornamn.efternamn(at)avi.fi