Innehållspresentatör

null Styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik överförs från Valvira till Fimea

Styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik överförs från Valvira till Fimea

8.11.2019 14:31 / Nyhet

Regeringen föreslår att tillsynsuppgifter som gäller produkter och utrustning för hälso- och sjukvård, uppgiften att övervaka aktörer inom branschen och prövningen av produkter ska överföras från Valvira till Fimea.

Till Fimea överförs även styrnings-, tillsyns- och registreringsuppgifter som berör biobanker, tillstånds- och tillsynsuppgifter som grundar sig på lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål samt tillsynsuppgifter med anknytning till undersökning av embryon och gentekniklagstiftningen.

Målet med överföringen är att centralisera sakkunskapen om läkemedels och produkters kvalitet, effektivitet och säkerhet och därigenom uppnå synergifördelar. Valvira och Fimea samarbetar intensivt i frågor som berör patientsäkerheten i anslutning till hälsoteknik.

Regeringen lämnade en proposition gällande ärendet till riksdagen torsdagen den 7 november 2019. Lagarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2020.

Styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik överförs från Valvira till Fimea (SHM Pressmeddelande 7.11.2019)

Länk till Sic-artikeln (på finska): Terveysteknologian valvonta siirtyy Fimeaan

Mer information

Markus Henriksson, överdirektör (Valvira)
tfn 0295 209 300
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Eija Pelkonen, överdirektör (Fimea)
tfn 029 522 3100
fornamn.efternamn(at)fimea.fi