Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Stort antal anmälningar om missförhållanden i äldreomsorgen – alla tas på allvar

Stort antal anmälningar om missförhållanden i äldreomsorgen – alla tas på allvar

6.2.2019 13:51 / Nyhet

Tillsynsmyndigheterna har mottagit ett stort antal kontakter som gällt äldreomsorgen

Tillsynsmyndigheterna har under den senaste veckan mottagit mängder av anmälningar från medborgare som gällt verksamheten på vårdhem för äldre. Valvira fattade 24.1.2019 ett beslut om att avbryta verksamheten vid en enhet som tillhandahåller boendetjänster för äldre i Kristinestad. Ett flertal missförhållanden vid enheten i fråga hade anmälts till regionförvaltningsverket, och under en inspektion observerades en anhopning av omständigheter som äventyrade klientsäkerheten, samt bristfällig egenkontroll. Av denna anledning konstaterade regionförvaltningsverket och Valvira, att en fortsatt verksamhet vid enheten skulle ha medfört en allvarlig risk för klientsäkerheten.

Ämbetsverken tackar alla som tagit kontakt och gett värdefull information. Varje anmälan kommer att beaktas.

Regionförvaltningsverken och Valvira uppmanar vårdenheterna att med hjälp av egenkontroll granska sin situation och ber kommunerna se över den rådande situationen på vårdhemmen inom sina områden. Regionförvaltningsverken har skickat eller skickar inom kort ett brev till kommunerna med en uppmaning att se till, att vårdhemmen drivs på ett ändamålsenligt sätt och att situationen rapporteras vidare till regionförvaltningsverken.

Tillsynsarbete bedrivs både regionalt och nationellt. Valvira och regionalförvaltningsverken påpekar att majoriteten av boendeenheterna för äldre ger god omsorg och garanterar sina klienters säkerhet. Om man trots det observerar en brist i tjänsterna bör anmälan i första hand göras till vårdenheten i fråga och vid behov till den kommun där vårdenheten är belägen. Om missförhållandena inte rättas till kan anmälan göras till regionförvaltningsverket i den aktuella regionen.

Valvira och regionförvaltningsverken deltog 1.2.2019 i det arbetsmöte som hade sammankallats av familje- och omsorgsminister Annika Saarikko. Där ställdes som ett gemensamt mål att höja vård- och servicekvaliteten. I mötet deltog även omsorgsföretagen, fackföreningar, organisationer och representanter för kommuner. Deltagarna har förbundit sig till 25 åtgärder i syfte att förbättra kvaliteten av boendetjänsterna för äldre. Samtliga åtgärder gäller såväl offentliga som privata omsorgstjänster. Åtgärdslistan publiceras 6.2.2019.

Läs mera:

Klientsäkerheten för klienterna på vårdhemmet Ulrika är säkerställd – staden tog över ansvaret

Kvaliteten i boendeservicen för äldre stärks genom 25 åtgärder


Mer information:

Vid Valvira:

Elina Uusitalo, överinspektör. tfn 01295 209 334
Reija Kauppi, jurist, tfn 0295 209 429
förnamn.efternamn(at)valvira.fi

Vid regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:

Sari Luukko, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 163
Eija Hynninen-Joensivu,
chef för socialvårdsenheten, tfn 0295 016 121

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 

Saija Kujansuu, överinspektör, tfn 0295 018 555

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:  

Marjo Henrichson, överinspektör för socialvården (verksamhetsområde Satakunta), tfn 0295 018 164

Nina Siro-Södergård, överinspektör för socialvården (verksamhetsområde Egentliga Finland), tfn 0295 018 114

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:

Sirkka Koponen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 912

Regionförvaltningsverket i Lappland:

Päivi Salminen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 376 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:

Marja-Leena Lantto, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 576

förnamn.efternamn(avi).fi