Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Största delen av vårdhemmens seniorer har fått träffa sina närmaste säkert under pandemin

Största delen av vårdhemmens seniorer har fått träffa sina närmaste säkert under pandemin

21.12.2020 12:58 / Meddelande

Under coronaviruspandemin har de flesta vårdhem lyckats arrangera mycket säkra klientmöten med anhöriga och närmaste.  Detta framgår i tillsynsmyndighetens enkätundersökning om implementering av restriktiva åtgärder och självbestämmanderätt inom äldreomsorgens dygnetruntvård under coronaviruspandemin.  

Totalt 1 082 offentliga och privata vårdhem svarade på enkäten i november–december 2020 utgående från dagsläget vid svarstidpunkten.

Valvira påminner att det under julen finns mycket kontakt med de närmaste, varvid det är extra viktigt att trygga säkerheten.

Mötessäkerhet säkerställs

I nästan alla vårdhem är det möjligt att träffa anhöriga och närstående i klientens eget rum (89 %) eller, om vädret tillåter, utomhus (94 %). Vissa har även separata lokaler för möten (47 %). Hälsosäkerheten har säkrats genom att till exempel omorganisera besökstider.

Största delen av vårdhemmen (91 %) erbjuder sina besökare skyddsutrustning. 89 % procent av respondenterna uppgav att klienterna även får delta i olika familjeevenemang, såsom födelsedagskalas eller begravningar. För klienter i karantän eller isolering arrangeras kontakt med anhöriga och närstående till exempel via telefonsamtal och videoanslutningar.

Anvisningar hålls uppdaterade

Enligt resultaten har alla vårdhem hållit och håller fortsättningsvis anvisningarna kring coronaviruspandemin uppdaterade.  Respondenterna anser att höstens myndighetsanvisningar huvudsakligen varit tydliga och konsekventa jämfört med situationen under våren.  
Som regel har man haft goda erfarenheter av att samarbeta med en infektionsläkare. Klienter, anhöriga och närstående har informerats om praxis under pandemin på många olika sätt.  

Tillsynsmyndigheterna betonar vikten av god egenkontroll

Den nu genomförda enkäten grundar sig på tillsynsmyndigheternas oro över hur klienternas grundläggande och mänskliga rättigheter förverkligas under pandemin.  Riksdagens biträdande justitieombudsman har också efterlyst effektivare övervakning av äldreomsorgens dygnetruntenheter under pandemin. Under pandemin har Valvira och regionalförvaltningsverket fått flera förfrågningar kring begränsning av de äldres självbestämmanderätt inom bostadstjänster.  

Resultaten visar att majoriteten av vårdhem i fråga om coronaviruspandemin genomför karantän och isolering praxis i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.  Det finns emellertid även vissa metoder som inte baserar sig på lagen.

I september 2020 skickade Valvira i samarbete med regionalförvaltningsverket en anvisning till kommunerna där man påminde om att medborgarnas grundläggande grundlagsenliga rättigheter inte får begränsas i onödan eller olagligt.  

Tillsynsmyndigheterna betonar vikten av egenkontroll och aktiv övervakning av den regionala situationen under pandemin.  Självkontroll och en aktuell enhetsspecifik självkontrollplan är nyckeln till att säkerställa klient- och patientsäkerhet i frågor kring klienternas hälsosäkerhet och självbestämmanderätt.    

Valvira publicerar enkätens fullständiga resultat i januari år 2021.

Mer information:
överinspektör Mari Saramaa, tfn 0295 209 342
överinspektör Elina Uusitalo, tfn 0295 209 334
Jurist Reija Kauppi, tfn 0295 209 429

Anvisningsbrev till kommunerna 2.9.2020: Tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och förbyggande av smitta inom socialvården (pdf)