Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Statistikförd alkoholkonsumtion år 2018

Statistikförd alkoholkonsumtion år 2018

27.2.2019 13:07 / Nyhet

Den statistikförda konsumtionen av alkoholdrycker år 2018 var 568 miljoner liter. Omräknad i hundraprocentig alkohol var konsumtionen 38,8 miljoner liter.

Valvira har publicerat statistik över försäljningen av alkoholdrycker och distributionsnätverket av alkoholdrycker, som innehåller försäljningen till restauranger och till detaljhandeln av innehavarna av tillverknings- och partihandelstillstånd för alkoholdrycker. I slutet av år 2018 fanns det 165 innehavare av tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit, och antalet innehavare av partihandelstillstånd var 351.

Tillståndshavarna meddelar en gång per månad sina försäljningsuppgifter separat för varje produkt till Valvira. Uppgifterna samlas in, kontrolleras och analyseras hos Valvira ur tillsynssynvinkel och sparas i alkoholnäringsregistret som förvaltas av Valvira. I statistiken inräknas försäljningen av drycker som innehåller mer än 2,8 volymprocent alkohol samt drycker som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar in nationell statistik om kapacitet, försäljning och konsumtion ur de uppgifter som finns tillgängliga i Valviras alkoholnäringsregister.

Mer information på Valvira:

Eeva Saari, enhetschef, tfn 0295 209 515

Läs mer:

Alkoholstatistik 2018 (valvira.fi) (på finska)