Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Spårbarhetskrav för tobaksprodukter träder i kraft 20.5.2019

Spårbarhetskrav för tobaksprodukter träder i kraft 20.5.2019

29.4.2019 12:55 / uppdaterad 14.5.2019 16:35 / Nyhet

Regleringen som gäller spårbarhetssystemet enligt tobakslagen träder i kraft stegvis från 20.5.2019. I det första skedet gäller bestämmelserna cigaretter och rulltobak. I det andra skedet, från och med 20.5.2019,    kommer bestämmelserna att även gälla samtliga andra tobaksprodukter. Spårbarhetssystemet möjliggör en registrering av transporten av produkterna genom hela leveranskedjan från tillverkning till det första detaljhandelsstället.

Om identifieringskoder

Social- och hälsovårdsministeriet har valt slovakiska Allexis s.r.o. till utfärdare av obligatoriska id-märkningar (”ID-issuer”) i spårbarhetssystemet för tobaksvaror. Företaget utfärdar under de följande fem åren de identitetsmärkningar som krävs enligt tobakslagen på de tobaksprodukter som släpps ut på marknaden i Finland.

De som ingår i leveranskedjan för cigaretter och rulltobak (inkl. detaljhandlare) ska från och med 20.5.2019 ha identifieringskoder enligt spårbarhetssystemet. Identifieringskoder ska ansökas både för verksamhetsidkare (identifieringskod för ekonomisk aktör) och för verksamhetsställe (identifieringskod för verksamhetsenhet).

Ansökan om identifieringskoder startar den 10 Maj. Efter partihandlare och detaljhandlare har fått identifieringskoderna ska de anmälas till kommunens övervakningsenhet som matar in uppgifterna i försäljningstillståndsregistret. Partihandeln kan efter 19.7.2019 inte längre sälja cigaretter och rulltobak till detaljhandlare som inte har identifieringskoder för ekonomisk aktör och identifieringskoder för verksamhetsenhet. Ansökan och mottagande av identifieringskoderna är avgiftsfritt.

FAQ-webbsidan har uppdaterats

Valvira har uppdaterat sina webbsidor med frågor och svar som gäller tobakprodukternas spårbarhet och säkerhetsmärkningar. Där kan du hitta svar på vanliga frågor om bekämpning av olaglig handel.

 

Läs mera

Allmänn styrning med anknytning till tobakslagen: tupakka@valvira.fi

Ytterligare information om övervakning av försälning eller detaljhandelsförpackningar samt information som gäller detaljhandelstillstånd: se kontaktuppgifter för övervakningsenheter hos kommunerna

Ytterligare information om ansökan om identifieringskoder, speciellt operativ och teknisk tilläggsinformation: se kontakuppgifter på webbsidor av Allexis

Webbsidor av Allexis

Valviras tillkännagivande 18.4.2019 om identifieringskoder (pdf)

 

Ytterligare information hos Valvira

Isabella Lencioni, jurist, tfn 0295 209 359

Anne Ritari, jurist, tfn 0295 209 413

14.5.2019 Korrigerat skrivfelet i filen om identifieringskoder.