Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Socialarbetare inom barnskyddet får ha ansvar för högst 35 barn

Socialarbetare inom barnskyddet får ha ansvar för högst 35 barn

15.6.2022 12:00 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken påminner kommunerna och välfärdsområdena om att en socialarbetare inom barnskyddet för närvarande får ha ansvar för högst 35 barn. Från och med början av 2024 är antalet 30 barn. Maximiantalen grundar sig på ändringarna i barnskyddslagen från början av år 2022.  

Socialarbetarens arbetsmängd ska vara på en sådan nivå att hen har möjlighet att sätta sig in i barnets angelägenheter och främja barnets intressen på bästa möjliga sätt. En alltför stor arbetsbelastning äventyrar tillgodoseendet av barnets intressen och rättigheter.

Serviceproducenterna är skyldiga att genom egenkontroll säkerställa att barnantalet är i enlighet med lagen. Barnantalet ska beräknas per socialarbetare.

Syftet med ändringen i barnskyddslagen är att förstärka tillgodoseendet av barnens rättigheter och trygga uppnåendet av de barn- och familjespecifika målen i öppen- och familjehemsvården inom barnskyddet. Regionförvaltningsverken har på olika orter i Finland flera aktuella tillsynsärenden som rör överskridande av maximiantalet barn.

Tillsynsmyndigheternas anvisningar om klientantal för socialarbetare inom barnskyddet (pdf)

Barnskyddslagen (finlex.fi)

Mer information:

Valvira:
jurist Päivi Vuorinen, 0295 209 402

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
överinspektör för socialvården Elina Haahti, 0295 016 440

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
överinspektör för socialvården Sanna Tahvanainen, 0295 016 709

Regionförvaltningsverket i Lappland:
överinspektör för socialvården Marjut Aikio, 0295 017 384

Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finland:
överinspektör för socialvården Sini Virtanen, 0295 018 017

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Birkaland: överinspektör Saija Kujansuu, 0295 018 555
Mellersta Finland: överinspektör Paula Mäkiharju, 0295 018 525
Södra Österbotten: överinspektör Päivi Ahvenus, 0295 018 575
Österbotten och Mellersta Österbotten: överinspektör Annina Sadeoja, 0295 018 074

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
överinspektör för socialvården Mirka Mäkipää, 0295 017 021