Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Social- och hälsovårdsreformen påverkar inte den gällande begränsade förskrivningsrätten för sjukskötare

Social- och hälsovårdsreformen påverkar inte den gällande begränsade förskrivningsrätten för sjukskötare

5.1.2023 08:54 / Nyhet

Byte av arbetsgivaren i och med social- och hälsovårdsreformen påverkar inte i sig den gällande begränsade förskrivningsrätten för sjukskötare. Den sjukskötare som övergått till välfärdsområdet ska göra en anmälan om ändring till Valvira endast i så fall om urvalet av de läkemedel som sjukskötaren kan föreskriva ändras.  

Institutet för hälsa och välfärds anvisning vid bildningen av välfärdsområden (thl.fi) 

Mer information om hur man ansöker om begränsad förskrivningsrätt (valvira.fi)

Mer information:

Gruppchef Jenni Kangas, 0295 209 532