Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Sjukskötares förskrivningsrätt gäller nu fler läkemedel

Sjukskötares förskrivningsrätt gäller nu fler läkemedel

6.10.2021 15:00 / Nyhet

Sjukskötares förskrivningsrätt utvidgades till fler läkemedel genom en ändring av förordningen om förskrivning av läkemedel som trädde i kraft den 15 september. Enheterna behöver inte lämna någon anmälan om ändring med anledning av författningsändringen, förutsatt att uppgifterna på läkarens skriftliga förordnande som lämnats till Valvira inte ändras. En anmälan om ändring behövs endast om enheten ändrar urvalet av förskrivningsbara läkemedel.

Begränsad rätt att förskriva läkemedel för sjukskötare kräver att enhetens ansvariga läkare har utfärdat ett skriftligt förordnande. Den läkare som utfärdat förordnandet ska bedöma om det behövs en anmälan om ändring.

Ingen anmälan om ändring behövs om

  • det ursprungliga skriftliga förordnandet om förskrivning av läkemedel hänvisar till bilaga 1 i förordningen, och den läkare som utfärdat förordnandet anser att sjukskötaren har rätt att förskriva läkemedel enligt den nya bilaga 1 som trädde i kraft den 15 september.

En anmälan om ändring behövs om

  • det ursprungliga skriftliga förordnandet innehåller en separat förteckning över de läkemedel som omfattas av förskrivningsrätten och man vill utvidga detta urval till de nya läkemedel som upptagits i den ändrade förordningen
  • det ursprungliga skriftliga förordnandet hänvisar till bilaga 1 i den tidigare förordningen, och den läkare som utfärdat förordnandet anser att det inte är befogat att utvidga förskrivningsrätten till de nya läkemedel som upptagits i den ändrade förordningen.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (finlex.fi)

Anvisningar för ansökan om begränsad förskrivningsrätt (valvira.fi)

Mer information:

Jenni Kangas, gruppchef, 0295 209 532, fornamn.efternamn(at)valvira.fi