Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Serviceproducenter inom social- och hälsovården till ett register

Serviceproducenter inom social- och hälsovården till ett register

11.3.2021 14:35 / Nyhet

Serviceproducenter inom social- och hälsovården samlas till ett nytt register, Soteri. Målet är att till en plats sammanställa organisationsinformation om serviceproducenter samt gemensamma verksamhetsmodeller och processer för parter som producerar, upprätthåller och utnyttjar information. Det nya registret ersätter de nuvarande separata registren. Det handlar om ett betydande framsteg både på tanke med klienter och myndigheter.

​​​​​​​Bakom det nya registret för serviceproducenter ligger de krav som ställs av social- och hälsovårdsreformen och lagen om tillsyn över social- och hälsovården som för närvarande bereds. Beredningen av registret Soteri främjas parallellt med lagberedningen. Projektets övergripande tidsplan specificeras då lagberedningsarbetet framskrider. I det första skedet under 2021 fastställs de definitioner som är nödvändiga för upphandlingen av registret och upphandlingen genomförs. Valvira genomför projektet i samarbete med regionförvaltningsverk och sina övriga intressenter.

Soteri bereddes för första gången 2019–2019 till stöd för social- och hälsovårdsreformen och valfriheten som då planerades. Då genomförandet av landskaps- och vårdreformen upphörde, upphörde även nationella ikt-projekt, inklusive upprättandet av Soteri. I projektet som nu startats om utnyttjas tidigare utfört utvecklingsarbete. Det finns fortfarande behov av ett gemensamt och täckande register över serviceproducenter inom social- och hälsovården.

Mer information:
​​​​​​​Katja Turunen, projektchef, 0295 209 511

förnamn.efternamn@valvira.fi