Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Riksomfattande tillsynsprogrammet för tobakslagen främjar målen för tobakspolitiken

Riksomfattande tillsynsprogrammet för tobakslagen främjar målen för tobakspolitiken

15.8.2017 11:21 / uppdaterad 25.8.2017 10:41 / Nyhet

Valvira har publicerat en uppdatering av det riksomfattande tillsynsprogrammet för tobakslagen för åren 2018–2019. Insatsområden år 2018–2019 i tillsynsprogrammet för tobakslagen 2015–2019 är övervakningen av rökförbud och rökrestriktioner i restaurangernas rökrum, övervakningen av försäljning och marknadsföring av produkter som omfattas av tobakslagen samt detaljhandelsförpackningar. Inom insatsområdena främjas uppnåendet av målen för tobakslagen och tobakspolitiken. Kommunen fastställer själv i sin tillsynsplan på vilket sätt insatsområdena beaktas i den tillsyn över tobakslagen som kommunen bedriver inom sitt område.

Omvärlden där tobakslagen övervakas har genomgått flera förändringar under det senaste decenniet. Omvärlden har bland annat påverkats av ändringarna i tobakslagstiftningen. Ändringarna har medfört att både antalet och omfattningen av helt rökfria lokaler och områden har ökat, samtidigt som försäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor har blivit tillståndsberoende.

Med tanke på tillsynen har den ändrade lagstiftningen lett till ett minskat behov av tillsyn över rökförbud och rökrestriktioner och tillsynen har i stället fokuserats på produkter som avses i tobakslagen och försäljningen av dem.

Det riksomfattande tillsynsprogrammet för tobakslagen beaktar de gemensamma målen för miljö- och hälsoskydd som fastställts i det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet.

Läs mer

Riksomfattande tillsynsprogrammet för tobakslagen 2015-2019. Uppdatering 2018-2019 (pdf)

Riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet 2015–2019. Uppdatering 2018–2019 (pdf)

Gemensamt riksomfattande tillsynen över miljö- och hälsoskyddet 2015-2019, uppdatering för åren 2018-2019 (pdf)

Mer information:

Reetta Honkanen, överinspektör
tfn 0295 209 630
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

25.8.2017 uppdaterad länken till gemensamt riksomfattande tillsynsprogrammet över miljö- och hälsoskyddet