Innehållspresentatör

null Rekrytering av nyexaminerade och studerande inom hälso- och sjukvården

Rekrytering av nyexaminerade och studerande inom hälso- och sjukvården

29.5.2019 11:30 / Nyhet

I maj-juni utexamineras ett stort antal nya yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården från universitet och andra läroanstalter. Valvira strävar efter att behandla ansökningarna om legitimation för dem som avlagt examen i Finland på så sätt, att dessa personer kan vara anställda utan avbrott. Valvira ber dock ta hänsyn till att anställning som studerande, utan legitimation, är möjlig i 30 dagar räknat från utexamineringsdagen.

Både arbetsgivare och sökande bör vara beredda på att en anställning kan behöva avbrytas i sådana fall där sökanden utexaminerats till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården utomlands. Detta bör beaktas när sommarens vikariearrangemang planeras.

Valvira har mottagit förfrågningar om en preciserande text som finns i JulkiTerhikki och som gäller registrering av studerande. I preciseringen konstateras det att en giltig registrering som studerande inom medicin, odontologi eller farmaci förutsätter att personen har gällande studierättighet. Syftet med preciseringen är att påminna arbetsgivare om att de ska kontrollera saken i rekryteringsskedet. Arbetsgivaren ska alltså inte rekrytera som studerande en sådan person som redan är utexaminerad eller som inte är inskriven i läroanstalten.

Den som studerar till ett annat legitimationsyrke har rätt att tillfälligt vara verksam i uppgifter som hör till en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, om 2/3 av studierna har genomförts på ett godkänt sätt och studeranden har en utnämnd handledare som har legitimation för det yrke som studeranden studerar till.

Läs mera:

Yrkesrättigheter/studerande

Närmare information:
Maarit Mikkonen, enhetschef, tfn 0295 209 561
fornamn.efternamn(at)valvira.fi