Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Regionala möten om äldreomsorgslagen ordnas med fjärranslutning

Regionala möten om äldreomsorgslagen ordnas med fjärranslutning

15.10.2020 10:00 / uppdaterad 17.11.2020 10:48 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken ordnar i slutet av år 2020 via Skype sex regionala möten som gäller ändringen av äldreomsorgslagen. Mötena är avsedda för kommuner, privata serviceproducenter och organisationer som anordnar tjänster inom äldreomsorgen samt för ansvariga personer inom tjänster för äldre och kommunala tjänstemän som arbetar med tillsyn. Mötena ordnas i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Kommunförbundet.

Under mötet håller social- och hälsovårdsministeriet ett anförande om verkställigheten av den första fasen i ändringen av äldreomsorgslagen. Institutet för hälsa och välfärd informerar om RAI-bedömningssystemet och uträkningen av personaldimensioneringen, och därtill ger Valviras och regionförvaltningsverkets representanter information om hur personaldimensioneringen uträknas, uppföljs och övervakas. Kommunförbundet och serviceproducenterna framför sina kommentarer till ändringen av äldreomsorgslagen. 

Valvira presenterar resultaten av kommunenkäten 2020, och en kommun som bedriver tillsyn redogör för det praktiska tillsynsarbetet. 

För att fjärrförbindelsens funktion ska kunna säkerställas kan högst 220–230 Skype-kontakter delta i varje regionala möte. Anmälningen till regionförvaltningsverken upphör när det maximala antalet anmälningar mottagits, eller senast en vecka före tillställningen. De som anmält sig får en personlig Skype-länk som inte får förmedlas vidare. 

Ändringen av äldreomsorgslagen har trätt i kraft 1.10.2020. Lagen innehåller bestämmelser om personaldimensioneringen i serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre. Personaldimensioneringen höjs etappvis till 0,7 anställda per klient före 1.4.2023. 

Genom ändringarna i äldreomsorgslagen tryggas äldre personers grundlagsenliga rätt till oundgänglig omsorg och tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. Ändringarna är också avsedda att stärka klient- och patientsäkerheten samt klienternas likabehandling inom dygnetruntvården för äldre. 

Höstens regionala möten ordnas med fjärranslutning via Skype (kl. 8.30–16.00):

to 5.11.2020 Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Mötets program (på finska) (valvira.fi)

to 19.11.2020 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Mötets program (på finska) (valvira.fi)

to 26.11. 2020 Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Mötets program (på finska) (valvira.fi)

ti 1.12.2020 Regionförvaltningsverket i Lappland

Mötets program (på finska) (valvira.fi)

ti 8.12.2020 Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Mötets program (på finska) (valvira.fi)

to 10.12.2020 Regionförvaltningsverket i Östra Finland 

Mötets program (på finska) (valvira.fi)

 

Läs mer:

Valvira och regionförvaltningsverken stöder verkställigheten av ändringen av äldreomsorgslagen (Webbnyhet 8.10.2020)

Mer information:

På Valvira

Marja-Leena Lantto, överinspektör, tfn 0295 209 283

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

På regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Marjo Henrichson, överinspektör, tfn 0295 018 164

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Jaana Aarnio, erinspektör, tfn 0295 018 576

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Leena Serpola-Kaivo-oja, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 290

Regionförvaltningsverket i Lappland

Päivi Salminen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 376,

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Päivi Vainio, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 091

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Satu Syrjälä, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 944

fornamn.efternamn(at)avi.fi

Uppdaterat länkar till mötens program.