Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Regionala möten för stärkande av samarbetet mellan barnskyddet och barn- och ungdomspsykiatrin startar i februari

Regionala möten för stärkande av samarbetet mellan barnskyddet och barn- och ungdomspsykiatrin startar i februari

17.1.2020 09:00 / uppdaterad 16.3.2020 09:48 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken arrangerar under första delen av år 2020 regionala möten för styrning av barnskyddets verksamhet. Syftet med mötena är att stärka tillgodoseendet av rättigheterna för barn som placerats i vård utom hemmet och att främja samarbetet mellan barnskydd och psykiatri.

Mötena är i första hand avsedda för ledande tjänsteinnehavare inom det kommunala barnskyddet eller kommunernas grundtrygghetsdirektörer, socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter, representanter för primärvården och barn- och ungdomspsykiatriska specialiserade sjukvården samt representanter för enheter för vård utom hemmet.

Barnskyddets vård utom hemmet är ett av insatsområdena i Valviras och regionförvaltningsverkens tillsyn över social- och hälsovården år 2020.

Regionala möten i början av året

(uppgifter om program och anmälning uppdateras när de fastställts)

20.2.2020 VARKAUS, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
                 program (på finska) | anmälan
25.2.2020 ULEÅBORG, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
                 program (på finska) | anmälan
25.3.2020 ROVANIEMI, Regionförvaltningsverket i Lappland
(Mötet har blivit inställt. Mötet kommer i mån av möjlighet att ordnas vid ett senare tillfälle.)
21.4.2020 SEINÄJOKI, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
(Mötet har blivit inställt. Mötet kommer i mån av möjlighet att ordnas vid ett senare tillfälle.)
14.5.2020 HELSINGFORS, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
                 program | anmälan
19.5.2020 Åbo, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
                 program | anmälan

Läs mer:

Brister i rättigheterna för barn och unga som placerats i vård utom hemmet (Valviras webbnyhet, 9.10.2019)

Du kan följa verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo2020

Mer information:

På Valvira

Susanna Inget, överinspektör, tfn 0295 209 305

Marita Raassina, överinspektör, tfn 0295 209 333

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

På regionförvaltningsverken

Marjut Eerola, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, tfn 0295 016 868,

Marja Kuronen, regionförvaltningsöverläkare, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, tfn 0295 016 887

Saku Vaskivuo, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 0295 017 587

Matti Vainiokangas, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 0295 017 563

Katja Regina, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Lappland, tfn 0295 017 384

Sari Kemppainen, regionförvaltningsöverläkare, Regionförvaltningsverket i Lappland, tfn 0295 017 350

Päivi Ahvenus, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 575

Laura Blåfield, regionförvaltningsöverläkare, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland,
tfn 0295 018 587

Ruut Virtanen, länsläkare, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 137

Tiina Ronkamo, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland,
tfn 0295 018 130

Sari Husa, ledande överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 017 361

fornamn.efternamn(at)avi.fi

16.3.2020 Uppgifterna om inställda möten har uppdaterats.