Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Reformen av alkoholnäringsregistret framskrider

Reformen av alkoholnäringsregistret framskrider

28.7.2022 14:00 / Nyhet

Reformen av alkoholnäringsregistret Allu är på god väg. Förnyandet av systemet framskrider och man kommer att ta det i bruk i slutet av året. Enligt den nuvarande bedömningen kommer kunderna att kunna ta i bruk systemet i december 2022. Tillståndsansökningarna för nästa sommar görs redan i det nya Allu-systemet.

Den exakta dagen för ibruktagandet bekräftas i början av hösten. Under hösten kommer man också att bekräfta den exakta tidtabellen för kundernas rapportering vid årsskiftet.

Reformen av Allu-registret för att göra det helt elektroniskt gör ansökan om alkoholtillstånd tydligare och snabbare samt förbättrar tillgången till information och kvaliteten på den.

I Allu registret har införts uppgifter om aktörer inom alkoholnäringen samt alkoholtillstånd. För tillsynsändamål insamlas i registret även uppgifter om alkoholleveranser mellan tillståndsinnehavare samt om restaurangernas serveringsförsäljning och detaljhandelsbutikernas försäljning. Informationen från alkoholnäringsregistret används för att sammanställa nationell statistik om kapacitet, försäljning och konsumtion, som publiceras årligen av Institutet för hälsa och välfärd.

Mer information:

Systemspecialist Joona Leppälahti, 0295 209 373, joona.leppalahti(at)valvira.fi