Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Rapport publicerats om den systematiska tillsynen över hälsovården inom försvarsmakten

Rapport publicerats om den systematiska tillsynen över hälsovården inom försvarsmakten

2.4.2019 14:26 / Nyhet

Regionförvaltningsverket i Norra Finland genomförde under åren 2016–2018 sammanlagt 23 styrnings- och utvärderingsbesök till försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets hälsostationer inom ramen för den systematiska tillsynen. Av besöken genomfördes fem i samarbete med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Ordnandet av hälsovården för beväringar ankommer på Centralen för militärmedicin (SOTLK) som är en del av Försvarsmaktens logistikverk. Enligt en ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten som trädde i kraft 1.1.2016 är organisationstillsynen över och styrningen av hälsovården inom försvarsmakten en uppgift för Valvira och Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Läs mer

Puolustusvoimissa terveydenhuollossa on onnistuttu hyvin (Hälsovården inom försvarsmakten har gett goda resultat, Pressmeddelande av Regionförvaltningsverket i Norra Finland 1.4.2019, på finska)

Puolustusvoimien terveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta vuosina 2016-2018. Den systematiska tillsynen över hälsovården inom försvarsmakten. Rapport (avi.fi) (på finska)

Mer information hos Valvira:

Leena-Maija Vitie, jurist, tfn 0295 209 440

Leena Kinnunen, överinspektör, tfn 0295 209 420