Innehållspresentatör

null Rapport om systematisk tillsyn över fånghälsovården har publicerats

Rapport om systematisk tillsyn över fånghälsovården har publicerats

19.2.2019 15:38 / Nyhet

Regionförvaltningsverket i Norra Finland gjorde under åren 2016–2018 styrnings- och utvärderingsbesök till samtliga 30 verksamhetsenheter inom fånghälsovården. Besöken baserade sig på den systematiska tillsynen över fånghälsovården. Av besöken genomfördes 8 i samarbete med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Organisationstillsynen över fånghälsovården har sedan 1.1.2016 varit en lagstadgad uppgift för Valvira och Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Läs mer

Hälso- och sjukvården för fångar nästan på samma nivå som den civila hälso- och sjukvården
(Pressmeddelande av Regionförvaltningsverket i Norra Finland 18.2.2019)

Vankiterveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta vuosina 2016-2018. Raportti (avi.fi)
(Den systematiska tillsynen över fånghälsovården åren 2016–2018. Rapport. på finska)

Mer information hos Valvira:

Leena-Maija Vitie, jurist, tfn 0295 209 440
Leena Kinnunen, överinspektör, tfn 0295 209 420