Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Projektarbetsgruppen för handboken Säker läkemedelsbehandling ordnar ett möte med intressentgrupper öppet för alla

Projektarbetsgruppen för handboken Säker läkemedelsbehandling ordnar ett möte med intressentgrupper öppet för alla

2.11.2020 12:00 / Nyhet

Uppdateringen av handboken Säker läkemedelsbehandling har framskridit enligt tidtabellen och handboken har bearbetats utifrån resultaten från sommarens remiss. Handboken referentgranskades också av sakkunniga i oktober 2020. 

Lyssna på och kommentera de viktigaste blänkarna från remissen och uppdateringarna av handboken!

I utlåtandena om handboken ansågs det särskilt positivt att handboken förtydligats och att en modell för en läkemedelsbehandlingsplan fogats till handboken. Å andra sidan efterlystes fortsatt bearbetning av bland annat förfarandena för säkerställande av kompetens, definitionerna av vissa enskilda begrepp, godkännandet av läkemedelsbehandlingsplanen samt riskerna i anslutning till läkemedelsbehandling.

Projektarbetsgruppen för handboken Säker läkemedelsbehandling ordnar ett virtuellt möte för intressentgrupper torsdagen den 12 november 2020 kl. 13–15. Under mötet beskrivs de viktigaste ändringsbehoven som presenterats för arbetsgruppen och de uppdateringar som ska göras på basis av dem. Under mötet kan man ställa frågor till arbetsgruppen via en chat. I mötet deltar flera av projektarbetsgruppens medlemmar och mötet leds av projektchefen, överläkaren Päivi Ruokoniemi.

Mötet är öppet för alla, men förhandsanmälan krävs senast 10 november 2020 via länken nedan. Mötet ordnas via Skype, och länkar till mötet får du per e-post efter att anmälningstiden gått ut. Mötet har plats för högst 250 personer i den ordning de anmält sig. 

Program för mötet för intressentgrupper

Kl. 13.00–13.15 Välkomstord, projektchef Päivi Ruokoniemi

Kl. 13.15–14.00 Era viktigaste önskemål om handboken Säker läkemedelsbehandling och hur vi försöker uppfylla dem, projektkoordinator Emilia Laukkanen

Kl. 14.00–15.00 Frågor och diskussion 

Anmälan till mötet för intressentgrupper senast 10.11.2020 (på finska):

https://link.webropolsurveys.com/S/9920028E910CB8D0 

Närmare upplysningar:

Emilia Laukkanen, projektkoordinator, Fimea

fornamn.efternamn@fimea.fi, tfn 029 522 3540

Irja Hemmilä, Valvira

fornamn.efternamn@valvira.fi, tfn 029 520 9531

Paula Hevosmaa, RFV

fornamn.efternamn@avi.fi, tfn 029 501 6082