Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Planerna för egenkontroll inom alkoholnäringen ska vara klara före årsskiftet

Planerna för egenkontroll inom alkoholnäringen ska vara klara före årsskiftet

26.6.2018 11:00 / Nyhet

En förutsättning för att få tillstånd enligt den nya alkohollagen är att en plan för egenkontroll har utarbetats. Även innehavare av giltigt tillstånd ska utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll samt iaktta den och föra bok över genomförandet. Planen ska hållas uppdaterad.

Med egenkontroll avses verksamhet som syftar till att säkerställa att näringsverksamheten bedrivs på det sätt som lagstiftningen kräver. Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av vilka riskerna är för de negativa effekter som avses i alkohollagen, hur det övervakas att lagen iakttas, hur de risker som är förknippade med kritiska situationer hanteras och hur upptäckta brister åtgärdas.

Samtliga tillståndshavare som avses i alkohollagen ska ha en färdigställd plan för egenkontroll för alkoholverksamheten senast 31.12.2018.

Innehavare av detaljhandelstillstånd och serveringstillstånd behöver inte sända in sin plan för egenkontroll till tillståndsmyndigheten, men planen ska hållas tillgänglig för personalen som arbetar enligt planen samt för tillsynsmyndigheten.

Innehavare av partihandelstillstånd och tillverkningstillstånd ska dessutom senast 31.12.2018 sända in sin plan för egenkontroll till Valvira, till adressen alkoholi@valvira.fi eller PB 210, 00281 Helsingfors.

Egenkontrollen vid servering samt blanketter

Egenkontrollen vid detaljhandel samt blanketter

Egenkontrollen vid partihandel och tillverkning samt blanketter

Mer information:

Kari Kunnas, enhetschef
tfn 0295 209 610 (servering och detaljhandel)
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Kristiina Meriläinen, jurist
tfn 0295 209 517 (partihandel och tillverkning)
fornamn.efternamn(at)valvira.fi