Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Planen för egenkontroll är ett servicelöfte om säkerhet och kvalitet

Planen för egenkontroll är ett servicelöfte om säkerhet och kvalitet

7.2.2020 09:30 / Nyhet

Serviceproducenten inom småbarnspedagogiken har alltid det primära ansvaret för att tjänsterna är högkvalitativa och säkra och uppfyller de krav som ställs i lagen. Planen för egenkontroll bidrar till att förebygga och avhjälpa eventuella problem och fungerar som stöd för kvalitetsarbetet.

Genom egenkontroll ska det bl.a. säkerställas att det finns tillräckligt med personal under hela verksamhetsdagen. Antalet barn i småbarnspedagogik, deras ålder samt den tid de dagligen tillbringar i dagvård ska beaktas i personaldimensioneringen och i planeringen av personalens arbetsskift.

Tillsynsmetoder för utvecklingen av tjänsterna inom småbarnspedagogiken diskuterades 6.2.2020 i Åbo på ett gemensamt evenemang som ordnades av Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

-    Idén med egenkontroll är att identifiera kritiska arbetsmoment och risker som äventyrar servicekvaliteten, förebygga problem och snabbt rätta till eventuella missförhållanden, konstaterar Riitta Husso från Valvira.

Det är en lagstadgad skyldighet för varje privat serviceproducent att utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll, hålla den offentligt framlagd och följa hur den förverkligas. Att utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll rekommenderas också för offentliga serviceproducenter, eftersom både privata och offentliga producenter alltid har en skyldighet att sörja för verksamhetens säkerhet och kvalitet. Valvira kommer under vårens lopp att utfärda anvisningar till serviceproducenterna om egenkontroll.

Valvira och regionförvaltningsverken arrangerar under våren utbildningsevenemang för dem som anordnar småbarnspedagogik och för privata serviceproducenter, där diskussioner förs om tillsynsmetoder för utvecklandet av servicen inom småbarnspedagogiken. Det första evenemanget ordnades 6.2.2020 i Åbo. Evenemangen utgör en del av Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma tillsynsprogram för småbarnspedagogik. Verkställigheten av programmet kan följas på Twitter under hashtag #vakavalo2020.  

Mer information:

På Valvira

Satu Räsänen, överinspektör, tfn 0295 209 637

Susanna Inget, överinspektör, tfn 0295 209 305

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

På regionförvaltningsverken

Ulla Soukainen, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 057

fornamn.efternamn(at)avi.fi