Innehållspresentatör

null Patientens rättigheter

Patientens rättigheter

30.11.2016 13:31

Varje patient har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet ska respekteras. Hälso- och sjukvårdstjänster ska ges på lika villkor så att människor inte utan godtagbar orsak särbehandlas på basis av t.ex. ålder, hälsotillstånd, funktionshinder eller hemort.

Läs mera:

Patientens rättigheter (pdf)