Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Patienten har rätt till god smärtlindring – information på vår webbplats

Patienten har rätt till god smärtlindring – information på vår webbplats

17.3.2017 13:53 / Nyhet

Varje patient har alltid rätt till effektiv smärtlindring som en del av god hälso- och sjukvård. Särskilt viktigt är det att omsorgsfullt undersöka smärtpatienten innan behandling inleds: undersökningarna syftar till att klarlägga orsaken till patientens smärttillstånd och diagnosticera sjukdomen, utreda uppkomstmekanismen bakom smärtan, identifiera smärttyp samt att reda ut faktorerna som medverkar och medverkat till att smärtan blivit kronisk. När smärtställande läkemedel och annan behandling ordineras ska det ske på ett medicinskt motiverat och säkert sätt.

Läs mer:

Smärtbehandling (Valvira.fi)

Mer information:

Riitta Pöllänen, överläkare
tfn 0295 209 458

fornamn.efternamn(at)valvira.fi