Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Överföringen av hälsoteknik från Valvira till Fimea framskrider enligt planerna

Överföringen av hälsoteknik från Valvira till Fimea framskrider enligt planerna

11.4.2019 10:00 / Nyhet

Projektet för överföring av uppgifter som gäller hälsoteknik från Valvira till Fimea samt därtill hörande reformer och överföringar av register framskrider enligt planerna.

Uppgifter som överförs är tillsynen över produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (medicintekniska produkter och produkter för in vitro-diagnostik), styrnings-, tillsyns- och registreringsuppgifter som gäller biobanker, tillstånds- och tillsynsuppgifter i samband med vävnadslagen som tillhört Valvira, uppgifter i fråga om forskning som gäller embryon samt tillsynsuppgifter i enlighet med gentekniklagen.

Uppgifterna och den personal som sköter dessa uppgifter övergår till Fimea senast 31.12.2019. Målet är också att färdigställa reformen av TLT-registret före 31.12.2019. Efter det kommer eventuella reformprojekt att inledas i fråga om biobanksregistret och genteknikregistret.

Mer information:

Fimea: Johanna Nystedt, Direktör för tillsynen över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 0295 223 210
Valvira: Jussi Holmalahti, Direktör, avdelningen för hälsa, rättigheter och teknologi,
tfn 0295 209 500