Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Oönskade graviditeter i samband med användning av preventivappen Natural Cycles har rapporterats också i Finland

Oönskade graviditeter i samband med användning av preventivappen Natural Cycles har rapporterats också i Finland

23.1.2018 15:43 / Nyhet

Preventiv- och fertilitetsappen Natural Cycles har uppmärksammats i svenska medier under början av året: oönskade graviditeter hos användare av p-appen har rapporterats i Sverige. Hittills har två motsvarande anmälningar från användare av p-appen kommit till Valviras kännedom. Valvira ber dem som trots att de använt p-appen har blivit gravida anmäla detta till den yrkesperson inom hälso- och sjukvården som de vänt sig till för uppföljning av graviditeten.

Natural Cycles är än så länge den enda mobilappen som är certifierad inom EU-området som en medicinteknisk produkt och som av tillverkaren är avsedd att användas för förebyggande av graviditet och uppföljning av fertilitet. Det av tillverkaren angivna indextalet som beskriver preventivmetodens effektivitet är 7.0, vilket innebär att sju kvinnor av hundra av olika orsaker kan bli gravida under ett års användning. I Finland har appen enligt tillverkarens meddelande cirka 5 300 användare. Siffran anger det totala antalet laddningar av appen och innefattar alltså både dem som använder den i preventivsyfte och dem som följer upp sin fertilitet med hjälp av appen.

Man bör alltid diskutera med sin egen läkare om vilken preventivmetod som är lämpligast och säkrast i den aktuella situationen.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska alltid göra en anmälan om risksituation till Valvira i samband med en allvarlig risksituation eller felaktig funktion hos en medicinteknisk produkt. De som använder sådana produkter ska i första hand göra en anmälan till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Läs mer:

Anmälan om risksituation (Valvira.fi)

Mer information

Antti Härkönen, överingenjör
tfn 0295 209 530
fornamn.efternamn(at)valvira.fi