Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Om journalhandlingar

Om journalhandlingar

23.9.2014 08:51

Om journalhandlingar

Presentationens innehåll

  • Journalhandlingar

o var ges bestämmelser om dem?

o definition

o syfte och allmänna principer

  • Upprättande av journalhandlingar

o vem kan göra anteckningar?

o vilka uppgifter antecknas?

o hur och när rättas anteckningar?

  • Sekretessbeläggning av uppgifter i journalhandlingarna
  • Utlämnande av uppgifter i journalhandlingar

o när är det fråga om utlämnande?

o på vilka grunder kan man utlämna?

  • Rättelse av uppgifter i journalhandlingar
  • Rätt till insyn i uppgifter i journalhandlingar

 

Tilläggsuppgifter:

Referendarieråd, enhetschef Helena Mönttinen, tfn 0295 209 404
Jurist Kirsi Liukkonen, tfn 0295 209 428