Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Nya tyngdpunkter för planenlig tillsyn av social- och hälsovård definierade för år 2021

Nya tyngdpunkter för planenlig tillsyn av social- och hälsovård definierade för år 2021

15.1.2021 10:10 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken har definierat tyngdpunkterna i programmet för planenlig tillsyn av social- och hälsovård för år 2021. Under det inledda året fokuserar tillsynsmyndighetens arbete på tjänster för äldre, tillgång till primärvård, vård utom hemmet inom barnskyddet samt på att främja hälsa och välfärd. Tillsynsprogrammet är myndigheternas verktyg för att samordna sin praxis kring metoder och lösningar.

Inom tjänster för äldre fokuserar tillsynsmyndigheterna särskilt på tjänster som ges i hemmet, hemtjänstens serviceinnehåll och serviceregistrering samt tillsyn av tjänster för äldre. Årets nya tillsynsobjekt är införandet av en ny kostrekommendation för äldre.

Inom vård utom hemmet inom barnskyddet utövas särskild tillsyn över att barnen får tillgång till psykiatriska tjänster, medräknat rusmedelstjänster, samt att barnens rättigheter och självbestämmanderätt förverkligas. Ett annat tillsynsobjekt är korrekt användning av begränsningsåtgärder.

I tillsynen över tjänster för äldre och över vård utom hemmet inom barnskyddet betonas kommunernas och samkommunernas arrangörsansvar och förverkligandet av den i ansvaret ingående skyldigheten att utöva egenkontroll.

Inom främjandet av välbefinnande och hälsa utövas särskild tillsyn över det förebyggande rusmedelsarbetet, statistikföring av studerandehälsovården samt lagstadgade hälsoundersökningar vid barnrådgivningen, skolhälsovården och studerandehälsovården.

Tillsynsmyndigheternas mål är framför allt att främja och säkra att arrangörer och producenter av tjänster utövar egenkontroll. Syftet med egenkontroll är att identifiera verksamhetens klient- och patientsäkerhetsrisker, förebygga problem och snabbt åtgärda eventuella problem. Egenkontroll är det bärande temat genom hela tillsynsprogramperioden.

Tillsynsprogrammet och dess tyngdpunkter täcker endast en del av tillsynsmyndighetens arbete. Tillsynsmyndigheterna jobbar även mycket med andra tillsynsobjekt och tillsynsärenden, men programmets mål är att säkra verksamhetens utveckling särskilt inom respektive års tyngdpunkter.  

Kommunikation om programmet för tillsyn av social- och hälsovård kan följas på Valviras och regionförvaltningsverkens webbplatser samt i sociala medier med fyrkantstaggen #sotevalo.

Läs mer om det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården (valvira.fi)

Mer information:

Hanna Toiviainen, planeringschef
tfn 0295 209 619
fornamn.efternamn@valvira.fi
@HKToiviainen