Innehållspresentatör

null Nya bestämmelser om rökrum från och med 20.5.2018

Nya bestämmelser om rökrum från och med 20.5.2018

8.5.2018 10:32 / Nyhet

Tobakslagen från år 2016 innehåller reglering som gäller rökförbud och rökrestriktioner. En del av dem träder i kraft den 20 maj 2018 efter avslutade övergångsperioder som föreskrivs i den nya lagen. I fråga om rökrum träder ny reglering i kraft som bl.a. utvidgar de tekniska kraven på rökrum till att gälla all rökning i offentliga lokaler.

Tidigare har man i lokaler som omfattas av rökförbud och där rökning varit tillåten enligt den gamla tobakslagen på vissa villkor fortsättningsvis kunnat tillåta rökning i ett sådant rum eller en sådan del av en lägenhet eller lokal som reserverats för detta ändamål. Efter avslutad övergångsperiod är rökning inte längre tillåten i sådana offentliga lokaler som avses i 74 § i tobakslagen, med undantag av rökrum som uppfyller kraven i den nya tobakslagen. För nya byggnader som godkänts för användning efter 20.5.2018 gäller dessutom kravet på en separat kanal för frånluften. Detta krav har redan tidigare gällt för rökrum i förplägnadsrörelser. Frånluften ska då ledas ut ovanför byggnadens yttertak via en separat kanal.

Bifogade meddelande behandlar övergångsbestämmelserna som gäller rökrum samt tekniska krav som ställs på dem.

 

Mer information:

Isabella Lencioni, jurist
tfn 0295 209 358
fornamn.efternamn(at)valvira.fi