Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Nya anvisningar till partihandlare och tillverkare av alkoholdrycker

Nya anvisningar till partihandlare och tillverkare av alkoholdrycker

19.9.2019 12:41 / Nyhet

Efter reformen av alkohollagen har antalet vinbaserade dryckesblandningar ökat på marknaden. Problem har dock förekommit i att fastställa försäljningsbeteckningar för produkterna. Försäljningsbeteckningen är en obligatorisk märkning på förpackningen som ger konsumenten information om vilken produkt det är fråga om. Europeiska Unionen har detaljerade definitioner av försäljningsbeteckningarna för viner och vinbaserade drycker samt om tillverkningssättet och sammansättningen av dem. Valvira publicerar en anvisning om fastställande av försäljningsbeteckningar för vinbaserade alkoholdrycker för att hjälpa aktörerna inom alkoholbranschen att lansera beteckningar som bättre tjänar konsumenten och produktsäkerheten.

Anvisningen om partihandel med alkoholdrycker innehåller en sammanställning av de skyldigheter och ansvar som gäller inom partihandeln samt anvisningar om rapporteringen av verksamheten till Valvira. Anvisningen ersätter publikationen Rapporteringsanvisning för partihandel från 7.4.2009. I och med att den nya alkohollagen trädde i kraft har man också uppdaterat Valviras tillståndsregister som är avsedd för innehavare av tillverknings- och partihandelstillstånd för alkoholdrycker och för myndigheter samt anvisningen om användning av tillståndsregistret. Anvisningen kan läsas efter inloggning i tillståndsregistret.

Läs mer:

Namn på vinbaserade alkoholdrycker (pdf)

Anvisningen om partihandel med alkoholdrycker (valvira.fi) (tills vidare endast på finska)

Mer information:

Eeva Saari, enhetschef, tfn 0295 209 515

Timo Rokka, överinspektör, tfn 0295 209 518 (anvisningen om vin)

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

alkoholi(at)valvira.fi