Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ny organisation där tillstånds- och övervakningsärenden för social- och hälsovården behandlas på samma avdelning

Ny organisation där tillstånds- och övervakningsärenden för social- och hälsovården behandlas på samma avdelning

4.1.2021 11:27 / Nyhet

Den 1 januari 2021 förnyades Valviras organisation. Den nya organisationen består av två substansavdelningar, en för social- och hälsovården och en annan för hälsa, rättigheter och produktsäkerhet. Avdelningen för social- och hälsovård fokuserar sig på tillstånds- och övervakningsärenden för social- och hälsovården.  Till uppgifterna för avdelningen för hälsa, rättigheter och produktsäkerhet hör ärenden kring ansökan av yrkesrättigheter samt alkohol-, tobaks- och övriga miljöhälsoärenden.

Därtill har Valvira fortfarande avdelningar för administration, för kommunikation och för ledningens stöd. Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (TUKIJA) fortsätter sin verksamhet vid Valviras administrativa avdelning.

Adoptionsnämnden samt övervakningsnämnden för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården verkar under avdelningen för social- och hälsovård. Nämnden för abort- och steriliseringsärenden verkar under avdelningen för hälsa, rättigheter och produktsäkerhet, som även sköter uppdrag med anknytning till fertilitetsbehandlingar.

Bred expertis stärks

Härefter jobbar sakkunniga inom tillstånds- och övervakningsärenden för social- och hälsovården på samma avdelning, vilket stärker Valviras befintliga breda expertis och tydliggör verksamheten för kunden. Genom organisationsändringen svarar Valvira även på behoven för en ändrad verksamhetsmiljö och effektiverar verkställandet av sin strategi. Ändringen förbättrar möjligheterna till att utveckla verksamhetssätt och processer. 
 
Valviras organisation från den 1 januari 2021 (Valvira.fi)
Valviras uppgifter