Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ny information om radonsituationen i socialvårdens boendeenheter

Ny information om radonsituationen i socialvårdens boendeenheter

3.3.2022 15:06 / Nyhet

Halterna av radioaktiv radongas överstiger referensvärdet i inomhusluften i vissa boende- och verksamhetsenheter för äldre, personer med intellektuell funktionsnedsättning och mentalvårdsklienter. Ärendet utreddes i Strålsäkerhetscentralens, Valviras, regionförvaltningsmyndigheternas och det kommunala hälsoskyddets gemensamma kampanj.

Läs mera i Strålsäkerhetscentralens meddelande 3.3.2022 Ny information om radonsituationen i socialvårdens boendeenheter (stuk.fi).