Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ny anvisning om ordnandet av barnskyddets eftervård betonar samarbete mellan välfärdsområdena

Ny anvisning om ordnandet av barnskyddets eftervård betonar samarbete mellan välfärdsområdena

9.12.2022 15:45 / Nyhet

Enligt uppgifter som har mottagits av tillsynsmyndigheten har det i kommunerna förekommit oklarheter gällande ordnandet av barnskyddets eftervård i situationer där den unga bor på en annan plats än i placerarkommunen. Anvisningen som Valvira och regionförvaltningsverket utarbetat preciserar de tillvägagångssätt som gäller ordnandet och genomförandet av eftervården samt myndigheternas skyldighet till samarbete som föreskrivs i lagen i situationer där den unga efter vård utom hemmet bor på en annan plats än i placerarvälfärdsområdet.

Välfärdsområdet ansvarar för att för den unga ordna eftervård som svarar på den ungas behov efter att vården utom hemmet har upphört.

Vid ordnandet av eftervården spelar ett samarbete mellan välfärdsområdena som är förenligt med barnets intresse en nyckelroll. Detta innebär äkta samarbete mellan välfärdsområdena, att man kommer överens om frågor och har en fungerande dialog för att kunna genomföra eftervården i enlighet med barnets eller den ungas individuella behov.

Det välfärdsområde som har svarat för kostnaderna för vården utom hemmet svarar för kostnaderna för eftervården. Tjänsterna ska ordnas enligt barnets behov och därför kan inget pristak eller maximal mängd fastställas för dem.

Tillsynsmyndigheterna betonar dessutom att den unga ska ha kännedom om den socialarbetare som svarar för den ungas ärenden och som den unga vid behov kan kontakta.

Ta del av anvisningen om ordnandet av barnskyddets eftervård (pdf).

Mer information:
Elina Haahti, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 016 440
Satu Syrjälä, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 944
Marjut Aikio, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 384
Sini Virtanen, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 017
Päivi Ahvenus, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 575
Saku Vaskivuo, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 029 501 7587
Päivi Vuorinen, jurist, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 0295 209 402
Taija Jokimaa-Frusti, överinspektör, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 0295 209 323
Regionförvaltningsverkens e-postadresser är av formatet fornamn.efternamn@avi.fi och Valviras e-postadresser fornamn.efternamn@valvira.fi