Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Nordiskt samarbetsmöte om rörligheten mellan länderna för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården

Nordiskt samarbetsmöte om rörligheten mellan länderna för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården

1.12.2021 08:20 / Nyhet

Nordiska Gruppen för Hälsopersonal, dvs. gruppen med tillsynsmyndigheter för yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvård från olika nordiska länder, sammanträdde den 26 november i ett virtuellt samarbetsmöte under ledning av Valvira. Man diskuterade särskilt om rörlighet utan onödiga hinder vid gränserna mellan de nordiska länderna för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården samt om de utmaningar avseende detta som ändringarna i det nordiska avtalet medför.
 
Dessutom diskuterades tolkningen av EU-lagstiftningen samt den påverkan som EU- och EFTA-domstolarnas domar har på de nordiska myndigheternas praxis.
 
Nordiska Gruppen för Hälsopersonal är en samarbetsgrupp som har till uppgift att främja patientsäkerheten bland annat genom att effektivisera informationsutbytet. I praktiken gäller informationsutbytet bland annat reglerade yrken inom hälso- och sjukvården i olika länder samt tillsynsinformation. Gruppen sammanträder två gånger per år.
 
Medlemmarna i gruppen är experter inom tillsyn över yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvård vid Valvira och vid motsvarande nordiska tillsynsmyndigheter. I mötet deltog utöver de egentliga medlemmarna även en observatör från Åland och en representant för Nordiska ministerrådets tjänstemannakommitté.
 
År 2021 är Finland ordförande för Nordiska ministerrådet. Det senaste mötet var det andra mötet under Finlands ordförandeskap. I möten som är gemensamma för nordiska tillsynsmyndigheter sköter Valvira ordförandeskapet.
 
Mer information:

Jenni Kangas, enhetschef, 0295 209 532