Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Nordiskt samarbete för att främja patientsäkerhet

Nordiskt samarbete för att främja patientsäkerhet

14.5.2021 15:30 / Nyhet

Nordiska Gruppen för Hälsopersonal, dvs. en grupp med experter i yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvård från olika nordiska länder, sammanträdde fredagen den 7 maj i ett virtuellt samarbetsmöte under ledning av Valvira. Under mötet diskuterades bland annat tillämpningen av EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv i olika länder. Yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården som förvärvats i de nordiska länderna erkänns i samtliga nordiska länder enligt yrkeskvalifikationsdirektivet.

Nordiska Gruppen för Hälsopersonal är en samarbetsgrupp vars uppgift är att främja patientsäkerhet genom att effektivisera informationsutbyte och avlägsna onödiga skiljemurar mellan de nordiska länderna. I praktiken gäller informationsutbytet bland annat reglerade yrken inom hälso- och sjukvården i olika länder samt tillsynsinformation. Gruppen sammanträder två gånger per år. 

Medlemmarna i gruppen är experter som behandlar yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvård vid Valvira och vid motsvarande nordiska tillsynsmyndigheter. I mötet deltog utöver de egentliga medlemmarna även representanter för Åland, Färöarna och Nordiska ministerrådets kommitté av tjänstemän.

År 2021 är Finland ordförande för Nordiska ministerrådet. I möten som är gemensamma för nordiska tillsynsmyndigheter sköter Valvira ordförandeskapet.

Mer information:

Gruppchef Jenni Kangas, 0295 209 532
Jurist Maria Färkkilä, 0295 209 403

Webbnyhet 3.2.2020 Yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvård som förvärvats i de nordiska länderna erkänns framöver enligt yrkeskvalifikationsdirektivet (valvira.fi)

Nyhetsbild: Johannes Jansson/norden.org