Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Nationella klient- och patientsäkerhetsdagen infaller den 17 september

Nationella klient- och patientsäkerhetsdagen infaller den 17 september

14.9.2022 15:50 / Nyhet

Inkommande lördag den 17 september firas Världshälsoorganisationen WHO:s internationella patientsäkerhetsdag. I Finland firas dagen som klient- och patientsäkerhetsdagen.

Årets tema är läkemedelssäkerhet. Temat främjar målet att minska de läkemedelsrelaterade skadorna i enlighet med patientsäkerhetsprojektet Medication without harm, som WHO inledde 2017. Slogan för dagen är ”Medicinering i trygga händer”.

Social- och hälsovårdsministeriet är ansvarig arrangör för dagen. Klient- och patientsäkerhetscentret stöder de praktiska arrangemangen.

Klient- och patientsäkerhetscentret ordnar också webbinariet Medicinering i trygga händer torsdagen den 15 september kl. 12–15.30. På webbinariet talar sakkunniga inom branschen, såsom Heikki Virkkunen, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd. Det ordnas också en paneldebatt om vikten av uppdaterad läkemedelsbehandling. Webbinariets ordförande och moderator för paneldebatten är Carita Linden-Lahti, koordinator för säker läkemedelsbehandling vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Mer information finns på Klient- och patientsäkerhetscentrets webbplats (klientochpatientsakerhetscentret.fi/) 

Läs mer om säker läkemedelsbehandling på Valviras sida om genomförandet av läkemedelsbehandling (valvira.fi).