Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Namn på vinbaserade alkoholdrycker

Namn på vinbaserade alkoholdrycker

19.9.2019 13:06

Valviras anvisning 2/2019

Namn på vinbaserade alkoholdrycker (pdf)

Efter reformen av alkohollagen har antalet vinbaserade dryckesblandningar ökat på marknaden. Problem har dock förekommit i att fastställa försäljningsbeteckningar för produkterna. Försäljningsbeteckningen är en obligatorisk märkning på förpackningen som ger konsumenten information om vilken produkt det är fråga om. Europeiska Unionen har detaljerade definitioner av försäljningsbeteckningarna för viner och vinbaserade drycker samt om tillverkningssättet och sammansättningen av dem. Valvira publicerar en anvisning om fastställande av försäljningsbeteckningar för vinbaserade alkoholdrycker för att hjälpa aktörerna inom alkoholbranschen att lansera beteckningar som bättre tjänar konsumenten och produktsäkerheten.