Innehållspresentatör

null Myndigheterna ger vägledning i frågor som gäller detaljhandelstillstånd för hantverksöl

Myndigheterna ger vägledning i frågor som gäller detaljhandelstillstånd för hantverksöl

9.2.2018 09:00 / Nyhet

Tillverkare av hantverksöl har från början av året hos regionförvaltningsverket kunnat ansöka om detaljhandelstillstånd för sina produkter i anslutning till tillverkningsstället. Valvira och regionförvaltningsverken har tillsammans övervägt förutsättningarna för detaljhandelstillstånd för hantverksöl samt tillståndsprocessen. Detaljhandelstillstånd för hantverksöl beviljas, om de förutsättningar uppfylls som anges i alkohollagen.

Detaljhandelstillstånd för hantverksöl förutsätter inte att detaljhandelsstället avskiljs från tillverkningslokalen med en mellanvägg. Krav på separata lokaler ingår dock i livsmedelslagstiftningen (tillverkningsplats) och punktskattelagstiftningen (skatteupplag som tillverkningsplats). I praktiken ska detaljhandelsplatsen och produktionslokalen vara separerade från varandra för säkerställande av livsmedelshygien.

Regionförvaltningsverken styr vid behov dem som ansöker om tillstånd i att sköta de praktiska arrangemangen kring separering av tillverknings- och detaljhandelslokalerna från varandra. Styrningen ges i samråd med de ansvariga myndigheterna, dvs. Valvira och Skatteförvaltningen.

Mer information hos Valvira:

Kari Kunnas, enhetschef
tfn 0295 209 610

Eeva Saari, enhetschef
tfn 0295 209 515

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionförvaltningsverket:

Heikki Mäki, alkoholöverinspektör
tfn 0295 018 094
fornamn.efternamn(at)avi.fi