Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Möjlighet till yrkespraktik i Finland för dem som avlagt grundexamen i medicin i en EU- eller EES-stat

Möjlighet till yrkespraktik i Finland för dem som avlagt grundexamen i medicin i en EU- eller EES-stat

20.6.2017 12:07 / Nyhet

Den som avlagt grundexamen i medicin i en EU- eller EES-stat kan avlägga en sådan yrkespraktik i Finland som krävs för rätten att utöva läkaryrket i det land där studierna genomförts.

Efter en ändring i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som trädde i kraft den 19 juni 2017 beviljar Valvira på ansökan tidsbunden rätt att utöva läkaryrket i Finland under ledning och tillsyn av en skriftligen utsedd legitimerad yrkesutbildad person med rätt att självständigt utöva yrket i fråga. Rätten att utöva yrke beviljas för tre år.

En läkare som avlägger sin yrkespraktik i Finland ska efter lagändringen alltid även ansöka om godkännande av yrkespraktiken i det land där utbildningen har skett.

Läs mer:

Uppdaterade anvisningar till läkare som utbildats i EU-/EES-stater (Valvira.fi)
Läkare som studerar i ett EU-land får möjlighet att avlägga yrkespraktik i Finland (SHM:s pressmeddelande 15.6.2017)

Mer information:

Jussi Holmalahti, direktör
tfn 0295 209 500

Maria Jakobsson, jurist
tfn 0295 209 560

fornamn.efternamn(at)valvira.fi