Innehållspresentatör

null Medicinalrådet Markus Henriksson blir Valviras nya överdirektör

Medicinalrådet Markus Henriksson blir Valviras nya överdirektör

6.4.2017 13:50 / Nyhet

Till överdirektör vid Valvira har utnämnts medicinalrådet, specialistläkaren i psykiatri, docent Markus Henriksson. Statsrådet fattade beslutet på torsdagen.

Medicinalrådet Henriksson arbetar för närvarande som enhetschef vid Valviras avdelning för tillsyn över hälso- och sjukvården. Han tillträder sin nya uppgift den 1 maj. Överdirektörstjänsten vid Valvira har tillsatts för perioden 1.5.2017–31.12.2018.

- Markus Henriksson blir en förändringsdirektör som är väl förtrogen både med Valviras organisation och med de utmaningar som tillsynen över social- och hälsovården står inför, säger överdirektör Marja-Liisa Partanen.

- Markus för sin del får överta ledningen för en gedigen sakkunnigorganisation som redan arbetat intensivt för att möta förändringarna i omvärlden. Jag är säker på att det utvecklingsarbete som inletts kommer att fortsätta också under ledning av den nya överdirektören.

Valviras nuvarande överdirektör Marja-Liisa Partanen avgår med pension i slutet av april 2017.

Läs mer:

SHM:s nyhet

Mer information:

Marja-Liisa Partanen, överdirektör
tfn 0295 209 300
fornamn.efternamn(at)valvira.fi