Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Markus Henriksson tillträder som Valviras överdirektör

Markus Henriksson tillträder som Valviras överdirektör

2.5.2017 12:08 / Meddelande

Medicinalrådet, specialistläkaren i psykiatri, docent Markus Henriksson inledde 1.5.2017 sin uppgift som överdirektör vid Valvira. Den tidsbestämda anställningen varar till 31.12.2018: från början av år 2019 kommer Valviras uppgifter att skötas av nya Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet som är under beredning.

-    På grund av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen lever vi som bäst i ett historiskt förändringsskede, säger Markus Henriksson.

-    Det är en stor ära att få vara med och skapa de nya riktlinjerna för tillsynen över social- och hälsovårdsområdet tillsammans med Valvira och regionförvaltningsverkens miljö- och hälsoskydd, alkoholförvaltningen och social- och hälsovårdens experter. Deras högklassiga sakkunskap behövs under förändringen.

Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen samt beredningen av det nya tillstånds- och tillsynsverket kommer också ur Valviras synvinkel att ställa utmaningar under åren 2017 och 2018.

-    Vi fokuserar nu på att bereda det nya verket och kontinuerligt utveckla tillsynen, men samtidigt sköter vi vårt viktiga, lagstadgade vardagliga arbete, säger Henriksson.

-    År 2019 kommer social- och hälsovården att se mycket annorlunda ut än vad den gör i dag. Som exempel kan nämnas tillsynen över ordnandet av tjänsterna, som får ökad betydelse i den nya situationen. Detsamma gäller egenkontrollen vid verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården. Säkerställandet av den har haft hög prioritering hos Valvira under de senaste åren. Metoderna för egenkontroll måste utvecklas vidare, till exempel egenkontrollen över tjänster som ges i hemmet.

Kontinuiteten av sakkunskap måste bevaras i förändringsskedet

Henriksson (f. 1958) har arbetat hos Valviras föregångare, Rättsskyddscentralen för hälsovården, och vid Valvira som överläkare åren 2007–2010. Sedan år 2010 har han varit enhetschef och medicinalråd på Valviras avdelning för tillsyn över hälso- och sjukvården.

-    Tillsynsarbetet ger en utsiktsplats över social- och hälsovårdens arbetsfält, och utmaningarna framstår på ett mycket konkret sätt, säger Henriksson.

-    Jag tror att erfarenheten blir till nytta också när det nya verkets servicehelheter och verksamhetsmodeller utformas.

Henriksson har också tidigare varit med om krävande förändringsperioder: Han arbetade som överläkare i psykiatri vid Centralmilitärsjukhuset (1995–2005) och som chefsöverläkare vid samma sjukhus (2003–2005). Henriksson var chef för Centralen för militärmedicin (2006) och svarade då för ett patientsäkert nedläggande av Centralmilitärsjukhuset och för att den nya organisationen, Centralen för militärmedicin, startade på flera orter samtidigt. Tidigare har Henriksson arbetat bl.a. som forskare i det riksomfattande projektet för förebyggande av självmord och under de senaste åren i sakkunniguppdrag särskilt inom beredskapsärenden.

-    Det är viktigt att säkerställa, att sakkunskapen inom tillstånds- och tillsynsverksamheten bevaras och utvecklas vidare under förändringen, sammanfattar Henriksson.

Och Valvira, ändrar den riktning?

-    Riktningen är redan fastställd i Valviras uppdaterade strategi 2016. Nu måste vi hålla fast vid de strategiska målen – förmågan att reagera snabbt, förnya verksamheten och stärka den proaktiva tillsynen.

Läs mer:

Medicinalrådet Markus Henriksson blir Valviras nya överdirektör (6.4.2017)

Mer information:

Markus Henriksson, överdirektör
tfn 0295 209 300
fornamn.efternamn(at)valvira.fi