Innehållspresentatör

null Markus Henriksson fortsätter som Valviras överdirektör

Markus Henriksson fortsätter som Valviras överdirektör

20.6.2018 14:34 / Nyhet

Statsrådet har 20.6.2018 utnämnt Markus Henriksson till överdirektör vid Valvira fram till 31.12.2019.
Henriksson har fungerat som Valviras överdirektör sedan 1.5.2017 och varit utnämnd att inneha tjänsten till slutet av år 2018.

Henriksson har tidigare arbetat vid Valvira som enhetschef och medicinalråd. Före det har han bland annat varit chefsläkare vid Centralmilitärsjukhuset och chef för Centralen för militärmedicin. Till sin utbildning är han specialistläkare i psykiatri och docent.

Valviras verksamhet upphör när den nya myndigheten, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova) startar 1.1.2020.

Markus Henriksson, överdirektör
tfn 0295 209 300
fornamn.efternamn(at)valvira.fi