Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Markus Henriksson fortsätter som överdirektör för Valvira

Markus Henriksson fortsätter som överdirektör för Valvira

7.11.2019 13:46 / Meddelande

Docent, specialistläkare i psykiatri Markus Henriksson fortsätter som Valviras överdirektör: statsrådet utnämnde den 7 november Henriksson till tjänsten för tiden 1.1.2020–31.12.2024.

Henriksson har lett Valvira sedan maj 2017.

Vilken riktning kommer Valvira att ta under din ledning, Markus Henriksson?

-    När förberedelserna för att inrätta Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova avslutades blev det klart att Valvira fortsätter som ett självständigt ämbetsverk åtminstone några år framöver, säger överdirektör Henriksson.

-    Trots att Luova föll finns behovet kvar för ett samordnat utvecklande av tillsynen över social- och hälsovården. Valvira vill fortsätta att främja dessa mål i ett nära samarbete med regionförvaltningsverken.

Valvira håller på att förnya sin strategi. Den nya strategin kommer att publiceras i början av år 2020.

-    Jag anser det vara viktigt att strategiska val betraktas ur en bredare synvinkel än Valviras, med fokusering på helheten av tillstånds- och tillsynsverksamheten inom social- och hälsovården, anser Henriksson.

-    Huvudsaken är att verksamheten har en övergripande genomslagskraft. Det behövs ett samarbete mellan alla aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen för att myndighetstillsynens begränsade resurser ska kunna inriktas effektivt och framför allt till nytta för de mest sårbara i samhället.

Markus Henriksson (f. 1958) har arbetat på Valviras företrädare, Rättsskyddscentralen för hälsovården, och på Valvira som överläkare åren 2007–2010. Från år 2010 har han varit verksam på Valvira, tidigare som enhetschef och medicinalråd på tillsynsavdelningen för hälso- och sjukvården och från år 2017 som överdirektör. Henriksson har också varit verksam som överläkare i psykiatri på Centralmilitärsjukhuset (1995–2005) och som chefsläkare för sjukhuset (2003–2005) och varit chef för Centralen för militärmedicin (2006). Tidigare har han bl.a. arbetat som forskare på Folkhälsoinstitutet och innehaft expertuppdrag i beredskapsärenden.

Läs mer:

Markus Henriksson fortsätter som Valviras överdirektör (SHM:s pressmeddelande 7.11.2019)
Markus Henriksson tillträder som Valviras överdirektör (Valviras meddelande 2.5.2017)

Mer information:

Markus Henriksson, överdirektör
tfn 0295 209 300
fornamn.efternamn(at)valvira.fi