Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Många brister i produktanmälningar av e-cigaretter och deras omfattning

Många brister i produktanmälningar av e-cigaretter och deras omfattning

23.12.2019 09:00 / Nyhet

Valvira startade hösten 2018 ett tillsynsprojekt som gällde omfattningen av de produktanmälningar enligt tobakslagen som lämnats till Valvira. Till projektet valde man ut nio finländska försäljningsaffärer som specialiserat sig på e-cigaretter, och urvalet gjordes utifrån de uppgifter som finns i EU-CEG-informationssystemet samt på basis av andra tillgängliga uppgifter.


Försäljningsaffärerna fick en begäran att lämna Valvira uppgifter om e-cigaretter, delar av dem och nikotinvätskor som finns i deras sortiment. En stor del av affärerna lämnade bristfälliga uppgifter.

– Den vanligaste bristen var avsaknad av produktens TPD-ID-nummer. Produkten kan entydigt identifieras enbart med hjälp av TPD-ID-nummer. Om TPD-ID-numret saknas på produkten är det mycket svårt att utreda om en produkt som ingår i det avsedda företagets sortiment har anskaffats av en aktör som gjort en tillbörlig anmälan eller av någon annan aktör, säger överinspektör Ari Hirvonen som genomfört tillsynsprojektet och tillägger:

– Vissa aktörer lämnade in utredningar som inte innehöll entydiga förteckningar över samtliga produkter som de vid respektive tidpunkt tidpunkten saluförde. Däremot skickade de mycket långa produktförteckningar och meddelade att de sporadiskt hade dessa produkter på lager. De inlämnade uppgifterna kunde därför inte utnyttjas för tillsynsprojektets ändamål, säger Ari Hirvonen.

Av den information som sändes till Valvira saknades också ofta uppgift om de saluförda produkternas importör eller tillverkare. I Finland får man endast sälja produkter som anskaffats av en importör som gjort en tillbörlig anmälan om produkterna. Det är också tillåtet att sälja produkter som tillverkaren själv anmält för marknaden i Finland. I det fallet behöver produkterna inte anmälas av importören.

Med hjälp av de utredningar, det övriga utredningsarbetet och tilläggsutredningar lyckades man komplettera uppgifterna så att Valvira kunde göra en tillförlitlig bedömning av omfattningen av de anmälningar som gjorts om e-cigaretter.

Utifrån bedömningen har en del verksamhetsidkare iakttagit anmälningsförfarandet i fråga om de e-cigaretter som hålls till salu. En betydande del av de e-cigaretter som saluförs i Finland har emellertid inte anmälts för den finländska marknaden i EU-CEG-informationssystemet på det sätt som förutsätts i lagen, eller också har säljaren inte anskaffat dem för försäljning från en importör som gjort tillbörlig anmälan. Som en slutsats av tillsynsprojektet kan man också konstatera att anmälningsavgiften inte har betalats för en stor del av de e-cigaretter som på ett tillbörligt sätt anmälts till marknaden i Finland och hålls till salu.

Som en fortsatt åtgärd med anledning av projektet kommer Valvira att ta fram ytterligare information och öka sin styrning i fråga om den reglering och tillsyn över e-cigaretter som gäller enligt direktivet om tobaksvaror. Ökat behov av kunskap finns framför allt i fråga om anmälningsförfarandet för de e-cigaretter som släpps ut på den finländska marknaden. Valvira kommer dessutom att ingripa i de obetalda avgifterna för produktanmälningar genom att utfärda förbud mot försäljning av sådana produkter.

Mer information:
Ari Hirvonen, överinspektör, tfn 0295 209 359
fornamn.efternamn(at)valvira.fi