Innehållspresentatör

null Makar av samma kön får adoptera tillsammans från och med 1.3.2017

Makar av samma kön får adoptera tillsammans från och med 1.3.2017

23.2.2017 12:28 / Nyhet

Enligt adoptionslagen kan endast makar adoptera ett barn tillsammans. Efter att ändringen av äktenskapslagen träder i kraft den 1 mars kan också makar av samma kön adoptera tillsammans. Inga ändringar har alltså gjorts i adoptionslagen.

Adoptionsprocessen är likadan för alla adoptionssökande. Adoptionsprocessen inleds alltid med adoptionsrådgivning. Mer information om adoptionsrådgivning ges av hemkommunens socialbyrå. I internationella adoptioner ska sökanden under adoptionsrådgivningen även välja en internationell adoptionstjänst. Internationella adoptionstjänster tillhandahålls av Interpedia rf och Rädda Barnen rf.

Adoptionstillstånd kan ansökas efter det att adoptionsrådgivningen är avslutad och rådgivningen har färdigställt hemutredningen om sökandens förhållanden. Vid internationella adoptioner skickas adoptionsansökan till adoptionsnämnden av det adoptionstjänstorgan vars registrerade klient adoptionssökanden är. I inhemska adoptioner skickar adoptionsrådgivaren hemutredningen till adoptionsnämnden, och den som ansöker om adoption skickar själv in sin ansökan.

Läs mer:

Adoption (valvira.fi)

Mer information:

Merja Vuori, adoptionsnämndens ordförande
tfn 0295 209 623
fornamn.efternamn(at)valvira.fi