Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Legitimeringsförfarandet för tandläkare som utbildats utomlands har reformerats

Legitimeringsförfarandet för tandläkare som utbildats utomlands har reformerats

26.4.2021 10:00 / Nyhet

Valvira har reformerat legitimeringsförfarandet för tandläkare som fått sin tandläkarutbildning utomlands.

Den som har fått sin utbildning i en annan EU/ESS-stat har två alternativ

Om det i utbildningslandet där en person som fått sin utbildning i en annan EU/ESS-stat krävs praktik efter examen för rätt till yrkesutövning, men den som söker legitimering inte har praktik, kan hen återvända till sitt utbildningsland för att göra praktiken där. Utöver praktiken ska hen skaffa en bilagehandling enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. Därefter tillämpar Valvira det automatiska systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer på behandlingen av ansökan om legitimering.

Den som utbildat sig i en EU/EES-stat kan ansöka om legitimering även utan praktik. Då jämför Valvira med stöd av de allmänna principerna i EU-rätten de kvalifikationer som förvärvats utomlands med de kvalifikationer som krävs i Finland. Vid jämförelsen använder Valvira ett utlåtande av ett finländskt universitet. Utlåtandet är avgiftsbelagt för den som ansöker om legitimering. Om sökandens yrkeskvalifikation enligt universitetets utlåtande inte motsvarar den yrkeskvalifikation som krävs i Finland, fattar Valvira ett negativt beslut. Då ska sökanden komplettera sin utbildning och därefter ansöka om legitimering på nytt.

Av den som avlagt examen utanför EU/EES-området krävs minst ett års arbete med tillstånd

Enligt det reformerade legitimeringsförfarandet måste en tandläkare som fått sin utbildning utanför EU/EES-området efter behörighetsintervjun arbeta med ett tillstånd utfärdat av Valvira i minst ett år. Därefter kan hen ansöka hos Valvira om rätt till yrkesutövning som självständig tandläkare. Ett tillstånd kan fås för högst sex månader åt gången.

Mer information:

Enhetschef Maarit Mikkonen, 0295 209 561
Överinspektör Katri Romanov, 0295 209 556

Ansökningsanvisningar (valvira.fi)