Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Lättare elektronisk ärendehantering för yrkesutbildade personer inom socialvården – förändringen gäller i första skedet socionomer och geronomer

Lättare elektronisk ärendehantering för yrkesutbildade personer inom socialvården – förändringen gäller i första skedet socionomer och geronomer

6.4.2017 09:34 / Nyhet

Den elektroniska ärendehanteringen för socialvårdens yrkespersoner underlättas: socionomer och geronomer vilkas examensuppgifter fås direkt från högskolornas datalager (VIRTA) behöver inga bifogade filer i sin ansökan. Om examensuppgifterna direkt finns tillgängliga, kan de väljas automatiskt när sökanden fyller i sin ansökan i Valviras elektroniska ärendehantering. Du behöver alltså inte själv mata in läroanstalt eller utexamineringsdatum.

Förbättringen gäller också socionomer och geronomer som redan lämnat in sin ansökan: de socionomer och geronomer vilkas examensuppgift direkt kunde plockas in ur VIRTA-systemet (dvs. examensuppgifterna var automatiskt valbara i systemet) och som ännu inte lämnat in sina bilagor till Valvira behöver alltså inte längre lämna in bilagorna separat.

Socialarbetarnas behörighetsuppgifter kan ännu inte automatiskt hämtas från VIRTA-systemet, och därför ska de som ansöker om legitimation som socialarbetare fortfarande sända in sitt examensbevis eller någon annan handling som bevisar genomförda studier i socialt arbete.

Närvårdare som redan är införda i Terhikki-registret behöver inte heller skicka in bilagor till Valvira. Uppgifterna plockas ur Terhikki-registret. Registernumret behöver inte heller meddelas vid elektronisk ansökan.

Via den elektroniska ärendehanteringen kan man lätt följa behandlingen av sin egen ansökan. Beslutet om beviljad yrkesrättighet eller rätt att använda skyddad yrkesbeteckning kan också läsas i det elektroniska systemet, om sökanden gett tillstånd till det.

Läs mer:

Anvisningar för e-tjänster – hur skickar man bifogade filer

Elektronisk ärendehantering – Vem kan ansöka?

E-tjänsten för yrkesutbildade personer inom socialvården lanseras i dag (29.11.2016)

Mer information:

Sanna Hyttinen, jurist
tfn 0295 209 458
fornamn.efternamn(at)valvira.fi